ARBETEN

NÅGRA ARBETEN


Här lyfter jag fram några av mina arbeten. Stolarna får peka ut riktningen för det jag gärna arbetar med. Former och konstruktioner från sjutton- och första hälften av artonhundratalet.