OM

FORM

 

som har sin egen värdighet


Det finns ett parallellt spår som löper genom århundraden. Bortom ytterligheterna i de olika tidsepokernas modestilar återfinner man enklare former som ibland lånat av sin tids formspråk, men har en egen värdighet. Andra är sina egna helt och hållet, i stora drag oförändrade i hundratals år, som pallen här bredvid. Här arbetar jag gärna. Med de former och konstruktioner som långt före funktionalismen redan uppfyllde dess ideal och övertrumfade den i ärlighet och enkelhet.

KVALITET & HÅLLBARHET

 

Går hand i hand

 

Genom att konstruera och bygga möbler utifrån yrkets traditionella tekniker så försäkrar jag mig om hög kvalitet som ger lång hållbarhet och ett hållbart resursutnyttjande.

 

Den "pinnade" tappen med dragande verkan på sammanfogningen är central för en lång livslängd. Man kan faktiskt slå ihop en möbel på det här sättet utan lim och det kommer att hålla.

 

Jag limmar förstås alltid, ofta dessutom med hudlim. Då går det att öppna en limfog genom att tillföra fukt och värme. Det ger alltså möjlighet att laga för efterkommande generationer. Det är ofta tack vare att antikviteter har gått att laga som de finns kvar. Det moderna trälimmet (PVA) är ett mycket starkt lim. Tyvärr för starkt. Starkare än själva träet. När en modern möbel får en påkänning idag så brister det ofta i träet på ett oförutsägbart sätt, eller sliter sönder träet bredvid limytorna inne i en fog. En reparation blir därmed mycket dyrare eller helt enkelt omöjlig att genomföra. Modernt lim förkortar därmed möbelns möjliga livslängd. Genom att limma med hudlim förlänger jag livslängden.

 

 

Vad kostar det?


Att köpa handgjort av mig ligger i samma prisnivåer som bättre industritillverkade kvalitetsmöbler. Tillsammans kapar vi ett led. Att du handlar direkt av mig gör det möjligt för mig att tillverka unika hantverks-produkter till konkurrenskraftiga priser.